martes, 25 de mayo de 2010

Adreces d'interès


www.fedace.org:  Federación Española de Daño Cerebral
www.biausa.org:  Asociación Americana de Trauma Cerebral. Idioma: espanyol i anglès.

www.guttmann.com: Institut Guttmann

www.aita-menni.org: Hospital Aita Menni

www.vhebron.es:  Hospital Vall Hebron

www.csub.scs.es:  Hospital Bellvitge

www.asepeyo.es:  Mútua Asepeyo. Neurorehabilitació.

www.hsjdbcn.org:  Hospital Sant Joan de Déu.
www.headway.org.uk:  Brain Injury Association Idioma: anglès.
www.traumacranien.org:  Union Nationale des Associations de Familles de Traumatises Craniens. Idioma: francès.

www.bcn.es/imd:  Institut Municipal de Persones amb Disminució de Barcelona

www.gencat.net:  Associacions i Fundacions

www.gencat.net/benestar: Generalitat de Catalunya Departament d’acció social i ciutadania.

www.gencat.net/salut:  Generalitat de Catalunya Departament de Salut.

www.fragile.ch:  Acadèmia suïssa per a TCE. Idioma: alemany, francès i italià.

www.espaciologopedico.com:  Pàgina de logopèdia sobre llenguatge i parla.

www.ceapat.org: Centre estatal d’autonomia personal i ajudes tècniques..

www.gencat.net/benestar/icass/sirius:  Centre d’autonomia persona.

www.infodisclm.com: Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral
www.uen.cat : Unitat d'Estimulació Neurplògica